Цени за интериорен дизайн

Базов пакет

Всички цени са с ДДС
68 лв./кв.м
 • Идеен интериорен проект
 • Цветови схеми
 • 2D разпределение на помещения - до 2 варианта
 • Проект тавани/осветление
 • 3D визуализации - 1 цветови вариант
 • Подбор на материали
 • Проект мебели
 • Проект ел. инсталация
 • Проект ВИК инсталация
 • Количествени снимки
 • Архитектурни изменения на обекта - местене, добавяне на стени, прозорци, врати
 • Бюджетирани
 • Авторски надзор
 • Управление на проект

Стандарт пакет

Всички цени са с ДДС
74 лв./кв.м
 • Идеен интериорен проект
 • Цветови схеми
 • 2D разпределение на помещения - до 2 варианта
 • Проект тавани/осветление
 • 3D визуализации - 1 цветови вариант
 • Подбор на материали
 • Проект мебели
 • Проект ел. инсталация
 • Проект ВИК инсталация
 • Количествени снимки
 • Архитектурни изменения на обекта - местене, добавяне на стени, прозорци, врати
 • Бюджетирани
 • Авторски надзор
 • Управление на проект

Лукс пакет

Всички цени са с ДДС
86 лв./кв.м
 • Идеен интериорен проект
 • Цветови схеми
 • 2D разпределение на помещения - до 2 варианта
 • Проект тавани/осветление
 • 3D визуализации - 1 цветови вариант
 • Подбор на материали
 • Проект мебели
 • Проект ел. инсталация
 • Проект ВИК инсталация
 • Количествени снимки
 • Архитектурни изменения на обекта - местене, добавяне на стени, прозорци, врати
 • Бюджетирани
 • Авторски надзор
 • Управление на проект