Авторски надзор

За да гарантира качествено и навременно изпълнение на проекта, Назар Декор Ви предлага частично или изцяло проследяване на процеса по изпълнение от начало до край.

Предлагаме два варианта на авторски надзор – частичен и цялостен.

Частичен авторски надзор – ако решите да работите с майстори по ваш избор, на които смятате да се доверите, нашите посещения са по 1 бр. при завършване на всеки вид дейност.

За всяко допълнително посещение заплащането е съответно: консултация в офиса – 60лв/час, посещение на обекта – 90лв/час.

За посещение на обекти извън град София сумата може да се преизчисли.

В този случай „НАЗар Декор“ ЕООД не носи отговорност за качеството и срока на изпълнение на съответните дейности.

Цялостен авторски надзор – в този случай всички дейности се извършват от партньорски фирми на Назар Декор.

Ние се задължаваме да организираме, координираме и наблюдаваме цялостния процес на изпълнение.

Също така заедно с вас избираме всички материали, необходими по време на работа като организираме тяхната навременна и качествена доставка и монтаж.